LESGEVEN OP AFSTAND

Hier vind je alle informatie om het leren en lesgeven op afstand vorm te geven. Klik op één van de onderwerpen voor meer informatie. Hier vind je dan uitleg, stappenplannen of instructievideo's rondom het onderwerp dat je aangeklikt hebt. Klik op de knop           als je terug wilt naar het overzicht.

Vast één tip: maak samen met jouw teamleden per klas een weekoverzicht waarin je alle lessen opneemt; ook als deze lessen niet online verlopen. Zo help je studenten een dagstructuur vast te houden.

 
 

BEGELEIDING VAN STUDENTEN

Om studenten aangehaakt te houden en om als school onze pedagogische verantwoording te nemen, zijn onderstaande punten relevant om als team of opleiding samen op te pakken:  

 • Breng structuur in de e–learning dag, start en eindig bijvoorbeeld altijd met een groep studenten. Bij de start om de dag door te spreken, aan het eind om te reflecteren en positieve feedback te geven. Deze momenten kunnen ook gebruikt worden om aanwezigheid te registreren. Niet met als uitgangspunt te sanctioneren, maar als signaal dus aandacht voor verzuim;  
   

 • Zorg voor een dagelijks spreekuur in het rooster, altijd op hetzelfde moment. Helder is wie tijdens het spreekuur bereikbaar zijn. Studenten kunnen hier met alle vragen en zorgen terecht;  
   

 • Houd wekelijks een individueel coachgesprek om vorderingen te bespreken. Leg deze momenten vast in een rooster;  
   

 • Zorg voor een n0-escape beleid. Indien een student tijdens de start of afsluitmoment niet aanwezig is, neem dan telefonisch en/of mailcontact op.
   

 • Het succes van ons e-learning aanbod valt of staat op basis van afspraken onderling in de teams (wie doet wat) en de kwaliteit van het didactische aanbod.  

Begeleidingstips voor studieloopbaanbegeleiders en bpv-begeleiders

Klik hier of op de afbeelding hiernaast voor tips over:
 

 • Wat te doen als je vermoedt dat het bij de student thuis onveilig is

 • Tips van je collega's

 • Tips voor ondersteuning

 • Tips voor websites met meer informatie

tips.png

KEUZES VOORAF

De site mbo.lesopafstand.nl geeft een overzicht van alle onderwerpen rondom het lesgeven op afstand. We raden aan deze onderwerpen als team met elkaar door te nemen.

 

Via welk kanaal met studenten èn met elkaar gecommuniceerd wordt en op welke manier het onderwijs aangeboden wordt, zijn de belangrijkste zaken om vooraf af te stemmen als docententeam. Dit voorkomt verwarring bij studenten. Wanneer de ene docent bijvoorbeeld via Whatsapp communiceert en de andere docent via Microsoft Teams, kunnen studenten het overzicht verliezen en op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer! Stem dus vooral af met elkaar en evalueer of dat wat je afgesproken hebt, ook werkt.

Breng eerst in kaart wat er al is

Bekijk welke leermiddelen er al in huis zijn. Vraag je het volgende af:
 

 • Welke gebruik je nu voor instructie, wat voor oefeningen /
  opdrachten / verwerking, en wat voor toetsing?

 • Zijn deze digitaal beschikbaar?

 • Zijn deze leermiddelen ook thuis toegankelijk?

 • Zijn deze leermiddelen thuis ook bruikbaar? Belasten de digitale leermiddelen de devices of de internetverbinding die thuis beschikbaar zijn bijvoorbeeld niet te zwaar? Of zijn de materialen door studenten zelfstandig, of met beperkte instructie, thuis te gebruiken?

Gaten vullen

Identificeer waar eventuele gaten vallen en kijk dan of en hoe je deze vult:

 • Vraag je allereerst af of het erg is dat er gaten vallen? Een andere fasering is wellicht ook mogelijk.

 • Waar je de gaten wilt vullen, beslis dan of je gebruik wilt maken van bestaand materiaal (uit nieuwe bronnen), of zelf nieuw materiaal wilt creëren.

 • Houd ook bij het inzetten van nieuwe (digitale) materialen rekening met beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het materiaal. Heb daarnaast bewust aandacht voor de privacy van studenten en docenten.

Interactie bij leren op afstand

Normaal gesproken gaan de studenten met de leermiddelen vaak op school aan de slag, of vindt op school een terugkoppeling plaats over het gemaakte werk. Nu moeten we hier nieuwe vormen voor vinden.

In digitale leermiddelen is het vaak mogelijk op afstand de voortgang van de studenten te volgen. Verdiep je in de mogelijkheden die het gebruikte leermiddel hiervoor biedt. Plan regelmatig momenten voor terugkoppeling in.

Wanneer het leermiddel hier geen faciliteiten voor biedt, kun je natuurlijk ook werken met verschillende andere opties voor samenwerken. Studenten kunnen ook gewoon de resultaten van het gemaakte werk in de vorm van een tekstbestand of foto opsturen. Je kan ook de mogelijkheid inzetten om vragen te kunnen stellen, of samen te werken bijvoorbeeld via videobellen of samen in een document werken.

 

COMMUNICEREN VIA MICROSOFT TEAMS

Hoe kan ik veilig communiceren met mijn studenten en collega's?

 

Bekijk de scholingsmodule: Communiceren via Teams

In deze scholingsmodule staat uitleg over de volgende onderwerpen:

 • een bericht sturen naar de klas of het team

 • reageren op een bericht in de klas of het team

 • een online les of videovergadering organiseren

 • een bericht sturen naar een student of collega

 • een groeps chat aanmaken

 • een student of collega bellen via de computer

 • een student of collega bellen via een smartphone of tablet

Schermafbeelding 2020-03-22 om 19.09.39.
Schermafbeelding 2020-03-31 om 13.20.06.

Hoe werkt een online les in Microsoft Teams voor studenten?

Er is een lesmodule Hoe werkt een online les in Microsoft Teams gemaakt voor studenten. Download deze via de link naar de i-coach informatie site en verspreid deze onder je studenten.

FEEDBACK OPHALEN ONLINE LESGEVEN

We adviseren om regelmatig feedback op te halen bij je studenten. Hoe ervaren jouw studenten het online onderwijs? Wat vinden ze leuk of goed aan de lessen? Waar hebben ze moeite mee? Met deze feedback kun je jouw lessen nog beter laten aansluiten op de behoeften van de studenten en de effectiviteit verhogen.

 

Om het ophalen van feedback van studenten over de online lessen zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we via de onderstaande link een vragenformulier voor je klaargezet in Microsoft Forms, en een handleiding hoe je deze makkelijk kunt aanpassen en uitzetten onder je studenten. 

 

HANDIGE LINKS

Een overzicht van handige links met informatie en ondersteuning bij het vormgeven van onderwijs op afstand.

Ook een handige link gevonden? Geef hem door aan een van de i-coaches!

Interessante websites

Voorbeeld lesmateriaal