LAATSTE NIEUWS EEN UPDATES

We houden je graag op de hoogte van alle nieuws en ontwikkelingen over onderwijs op afstand.

  • Annet Smith

Aanbevelingen voor online onderwijs


Martijn van Grootel, onderwijskundige van de Fontys Sporthogeschool, heeft een interessant stuk geschreven met daarin 6 aanbevelingen voor het ontwerpen van een online onderwijsblok en 8 aanbevelingen voor het verzorgen van een interactieve online les. Deze aanbevelingen baseert hij op bronnenonderzoek die aan het eind van het stuk ook vermeld worden. Je vindt dit document via deze link.